Privacy

Adoptie kat              

De gegevens die All4Cats vzw van u ontvangt bij het afsluiten van een adoptiecontract (naam, adres, contactgegevens, rijksregisternummer) zullen enkel gebruikt worden om de adoptie af te ronden en de gegevens van de chip te laten aanpassen van All4Cats vzw naar uzelf.

De gegevens worden op papier bewaard voor een periode van 2 jaar. All4Cats vzw geeft geen gegevens door aan externen. U krijgt van ons geen mails, reclame of nieuwsbrieven.

All4Cats vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Afstand kat

De gegevens die All4Cats vzw van u ontvangt bij het invullen van een afstandsformulier (naam, adres, contactgegevens) zullen enkel gebruikt worden om de chip te laten aanpassen van u naar All4Cats vzw en voor eventueel extra informatie te vragen aangaande het dier.

De gegevens worden op papier bewaard voor een periode van 2 jaar. All4Cats vzw geeft geen gegevens door aan externen. U krijgt van ons geen mails, reclame of nieuwsbrieven.

All4Cats vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Meldingen van (zwerf)katten

De gegevens die All4Cats vzw van u ontvangt bij het melden van (zwerf)katten/kittens (naam, adres, contactgegevens) zullen enkel gebruikt worden voor de opvolging van het zwerfkattenbeleid binnen de gemeente.

De gegevens worden op papier bewaard voor een periode van 2 jaar. All4Cats vzw geeft geen gegevens door aan externen. U krijgt van ons geen mails, reclame of nieuwsbrieven.

All4Cats vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Kandidaat opvanggezinnen

De gegevens die All4Cats vzw van u ontvangt bij het aanmelden als kandidaat opvanggezin (naam, adres, contactgegevens) zullen enkel gebruikt worden om u via mail/telefoon te contacteren over hoe wij werken, welke afspraken er worden gemaakt,..

Indien u beslist om als opvangmama aan de slag te gaan zullen uw gegevens enkel worden gebruikt voor de communicatie tussen u en All4Cats vzw.

De gegevens worden op papier bewaard voor een periode van 2 jaar. All4Cats vzw geeft geen gegevens door aan externen U krijgt van ons geen reclame of nieuwsbrieven.

Indien u beslist om niet als opvanggezin aan de slag te gaan zullen wij uw gegevens verwijderen.

All4Cats vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Opvanggezinnen

De gegevens die All4Cats vzw van u ontvangt bij het afsluiten van een contract als opvanggezin (naam, adres, contactgegevens, rijksregisternummer) zullen gebruikt worden voor de communicatie tussen u en All4Cats en dit enkel voor de periode waarin u als opvanggezin fungeert.

De gegevens worden op papier bewaard voor een periode van 2 jaar na het beëindigen van het contract. All4Cats vzw geeft geen gegevens door aan externen. U krijgt van ons geen mails, reclame of nieuwsbrieven.

All4Cats vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Andere vrijwilligers

De gegevens die All4Cats vzw van u ontvangt bij het aanmelden als vrijwilliger (naam, adres, contactgegevens) zullen enkel gebruikt worden om u via mail/telefoon te contacteren over hoe wij werken, welke afspraken er worden gemaakt,..

Indien u beslist om toch niet als vrijwilliger aan de slag te gaan zullen wij uw gegevens verwijderen.

De gegevens worden op papier bewaard voor een periode van 2 jaar. All4Cats vzw geeft geen gegevens door aan externen. U krijgt van ons geen mails, reclame of nieuwsbrieven.

All4Cats vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Verkoopacties

De gegevens die All4Cats vzw van u ontvangt bij de aankoop van goederen (naam, adres, contactgegevens) zullen enkel gebruikt worden voor de verzending van de goederen.

De gegevens worden bewaard voor een periode van 14 dagen. All4Cats vzw geeft geen gegevens door aan externen. U krijgt van ons geen mails, reclame of nieuwsbrieven.

All4Cats vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Recht op vergetelheid

U kan gegevens inkijken, verbeteren of intrekken via e-mail aan info@all4cats.be.